Beste sportvrienden,

De oefenperiode is bijna achter de rug en alle teams gaan aan hun competitie beginnen. Iedereen verwacht van het bestuur dat er materialen zijn, de velden speelklaar zijn en de kleedkamers en kantine schoon en beschikbaar zijn voor gebruik.
Dat mag iedereen ook verwachten want dat is nu eenmaal een onderdeel van de taken die het bestuur op zich heeft genomen.

Peter den Boer is onze man voor het materiaal. Neem niet op het laatste moment met hem contact op. Het meeste heeft Peter al op voorraad en zo niet dan kan hij daarvoor zorg dragen.

Over de kantine wil ik het even met u hebben.

De kantine heeft naast het sociale aspect ook een financieel aspect binnen de club. De inkomsten uit de kantine moeten naast de contributie, gemeentelijke bijdragen en sponsoring er voor zorg dragen dat we de contributies niet hoeven te verhogen. We groeien langzaam er naar toe dat de opbrengsten uit de kantine voor een derde deel gaan bijdragen aan de huishouding van de club.

De verantwoordelijk bestuurders voor de kantine zorgen er voor dat de kantine schoon is, de bestellingen op tijd worden gedaan en dat er iedere week een bezetting is achter de bar en in de keuken. Als u op het complex komt als speler of als ouder, verwacht u dat de kantine open is om een kopje koffie, frisdrank of een biertje te kopen. We lopen nu tegen het punt aan dat dit haast niet meer mogelijk is.
Iedere week kost het hoofdbrekens om bar- en keukendiensten te regelen. Van maandag tot en met donderdag fungeren de bestuursleden als bardienst en openen en sluiten de kantine. Op deze avonden is de keuken gesloten. Het gaat dus om de vrijdagavond, de zaterdag en de zondag.

Eerdere acties leveren niet het gewenste resultaat op, een enkele uitzondering na van teams die wel hun verantwoording namen. Er zit niet anders op dan teams verantwoordelijk te stellen voor een vrijwilligers taak. Ze kunnen dan per team spelers/speelsters aanwijzen die deze activiteit gaan invullen.
Met honkbal 2 gaan we binnenkort praten over een verenigingsactiviteit waar we dit team bij nodig hebben. Informatie volgt wanneer beschikbaar.

Er staan voor de umpires 2 tassen met umpire spullen ter beschikking. Voor de bar- en keukendiensten worden er instructies samengesteld over het invullen van deze vrijwilligers taken. Of er bar- en keuken diensten zijn vervallen, kan je vinden op de website en via de communicatie app waar alle coaches en team managers zijn aangesloten. Ruilen van diensten kan natuurlijk altijd, maar allereerst binnen het team. Lukt dit niet i.v.m. een uitwedstrijd die op of omstreeks die tijd staat gepland, dan ruilen met een ander team in onderling overleg.

Graag vooraf aan Dieuweke of Suzanne per maand doorgeven welke speelster/speler we kunnen verwachten bij welke activiteit. Dit kan via de KNBSB app of per mail. Ook het ruilen van vrijwilligers taken moeten worden doorgegeven, zodat we niet voor verrassingen komen te staan.

Ik reken op uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

André van Overbeek
Voorzitter
Categorieën: Nieuws

X