Euro Stars heeft de laatste 2 seizoenen grote stappen gemaakt om de jeugd nieuw leven in te blazen. In het begin van seizoen 2019 konden wij starten met een beeball team, pupillen 3e, 2e en 1e klasse team! Volgend seizoen zullen wij ook weer een aspiranten team erbij hebben.

Helaas blijft er voor ons een groot gat bestaan tussen de aspiranten en de senioren van onze honkbaltak van de vereniging. Wij zijn op zoek naar junioren met ambitie die voor ons niet alleen deze leeftijdscategorie op willen vullen, maar bereid zijn om zich op te laten leiden voor de topklasse van ons land!

Wij willen minimaal 1 team creëren die of junioren 1e klasse gaat spelen of senioren 2e klasse. Mogelijk 1e klasse afhankelijk van het resultaat dit jaar van ons Heren 2 team.

De junioren gaan regelmatig meedraaien met ons heren 1 en 2 team. Hetzij door trainingen en/of de wedstrijden. Dit als onderdeel van hun opleiding. 

Zij gaan 2/3 x in de week trainen. Wij zetten in op goede coaches en trainers, die indien nodig begeleid worden door Gianison Boekhoudt.

Wij willen graag dat er meegedaan wordt aan toernooien zoals Pony League, zodat jullie ontwikkeling versneld. Hier gaan wij kijken wat wij hier voor jullie in kunnen betekenen. Want je leert het meeste door spelen.

Nu hoor ik jullie denken; dat zijn mooie woorden. Maar kunnen jullie dit ook waar maken?

Wij zijn er nog niet. Maar we werken er keihard aan om onze vereniging HET opleidingscentrum te maken voor topklasse spelers, zonder onze recreatieve spelers tekort te doen. Een vereniging bestaat immers uit beiden en samen vorm je het geheel. Op deze manier wilt Euro Stars een Thuishonk zijn voor iedereen.

In 2018 zijn wij als Euro Stars gaan zoeken naar mogelijkheden om onze jeugdopleiding te verbeteren.

De jeugd is de toekomst!  

Wij zijn begonnen met de werving en training van beeballers en pupillen. De jeugdcoaches worden gedurende het seizoen geholpen met hun trainingen d.m.v. coach de coaches. Er is een samenwerkingsverband ontstaan met Boekhoudt Clinics NL. Gianison Boekhoudt is adviseur van de jeugd, geeft coach de coaches en organiseert verschillende clinics op ons terrein.  

Wij eindigen dit seizoen met een winterschool en zo werken wij verder aan een steeds completere opleiding voor onze vereniging.

Buiten de opleiding zijn wij ook bezig om de structuur en de communicatie binnen de vereniging te verbeteren. Er worden commissies opgestart en ideeën en plannen gaan vorm krijgen. De jeugd heeft inmiddels al een eigen coördinatrice en een technische commissie. Dit willen wij in seizoen 2020 uitbreiden met een wedstrijdsecretariaat, evenementencommissie, etc.

Wij willen onze spelers op een no-nonsense manier benaderen. Geen try outs en geen loze beloften. 

De belofte die wij wel willen doen is dat wij samen met jullie willen bekijken wat de mogelijkheden zijn en hoe we alle gezamenlijke doelen kunnen behalen. 

Heb je interesse? Neem contact met mij op! Zodra wij alle gegadigden in kaart hebben gebracht maken wij dan een afspraak om met jullie om de tafel te gaan. 

Groet,

Natascha Hartingsveld 
Jeugdcoördinatrice Euro Stars

Categorieën: Honkbal

X