Contributie

Lidmaatschap brengt kosten met zich mee.

Contributie wordt geïnd via automatische incasso. Hiervoor dient een toestemmingsformulier voor worden ingevuld. Op basis van deze gegevens wordt verder alles automatisch verwerkt.  Overige betalingen kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer: NL30 INGB 000 137 99 84, t.n.v. Penningmeester HSV Euro-Stars.


Mocht u in aanmerking komen is het wellicht interessant om het Jeugdfonds Sport & Cultuur te benaderen.

LidsoortContributie ’24BondsafdrachtMaandelijkse incasso
Senioren€ 310,-€ 80,-€ 23,-
U21€ 260,-€ 80,-€ 18,-
U15€ 250,-€ 35,-€ 21,50
U12€ 215,-€ 35,-€ 18,-
Beeball (U10)€ 160,-€ 20,-€ 14,-
Niet spelend lid€ 25,-€ 25 (x 1 in Mei)

Lidmaatschap regels

Automatische incasso systeem;

 • Euro Stars werkt met een automatische incasso systeem. 10x per jaar wordt de maandelijkse contributie geïnd (uitgezonderd in de maanden juli en december). Echter in de maand mei wordt er 1x extra geïncasseerd. Dit is de volledige bondsafdracht (zie tabel).
 • U kunt ook in 1x de gehele jaar contributie betalen. Uw betaling dient dan vóór 31 januari van het speeljaar te zijn voldaan.

Algemene informatie;

 • In verband met het automatische incasso systeem, wordt er automatisch een financiële blokkade ingesteld. Op het moment dat een speler wil overschrijven naar een andere vereniging, vind een controle plaats op eventuele openstaande contributie. Indien er geen sprake is van openstaande contributie wordt de blokkade opgeheven. Uiteraard kan men op voorhand navraag doen naar de openstaande contributie.
 • Indien een Junior ook Senior speelt, wordt het bedrag voor senior gehanteerd.
 • Op de site van de K.N.B.S.B. worden richtlijnen gesteld voor de heffingen van de bondsafdracht aan de verenigingen. Dit staat los van de contributie van de leden. Hier vallen geen rechten aan te ontlenen.

Inschrijven bij euro stars

Inschrijving;

 • Bij inschrijving wordt er eenmalig een bedrag van € 25,- in rekening gebracht en krijgt men een cap met het clublogo. Indien men zich heeft uitgeschreven en zich daarna opnieuw inschrijft (voor het nieuwe seizoen) word wederom € 25,- inschrijfgeld in rekening gebracht.
 • In het eerste jaar wordt bij de 1e incasso, de volledige bondsafdracht, inschrijfgeld, en de maandelijkse verenigingscontributie in rekening gebracht.
 • De bondsafdracht is in het 1e jaar voor een geheel jaar, ongeacht de maand waarin men lid wordt.

Inschrijving tijdens het seizoen;

 • Bij inschrijvingen ná 31 juli word het inschrijfgeld, de bondsafdracht en de helft van een jaar clubcontributie in rekening gebracht.

Leeftijd berekening

Voor een speler wordt aangehouden de leeftijd die hij/zij uiterlijk 31 december in het desbetreffende jaar bereikt.

Toelichting KNBSB:

 • De peildatum is met ingang van seizoen 2023 gewijzigd van ‘voor 1 oktober’ naar ‘uiterlijk 31 december’. Het nadeel van een reglementswijziging kan zijn dat een vereniging moeite heeft om haar teams samen te stellen. Daarom geldt een overgangsregeling van twee jaar. Voor spelers die tussen 1 oktober en 31 december jarig zijn, kan voor het seizoen van 2024 een dispensatie worden aangevraagd, waarbij deze dispensatiespeler wel mag optreden als werper of achtervanger.

Uitschrijven

Uitschrijving;

 • Uitschrijving/opzegging dient schriftelijk per mail (aan: info@euro-stars.nl) te gebeuren, vóór 30 November van het jaar. Een opzegging via een (Whats app) bericht of bij de coach voldoet niet aan de eisen en wordt dus niet geaccepteerd.
 • Wanneer de opzegging tussen 30 november en 1 april wordt gedaan zullen wij € 70,- in rekening brengen.

Uitschrijving tijdens het seizoen;

 • Bij een tussentijdse opzegging wordt de volledige contributie berekend en geïnd. Dit in verband met de al reeds gemaakte kosten.

vragen en/of wijzigingen

Voor vragen over de contributie, voor het doorgeven van een wijziging, aanmelden of afmelden kun je een mail sturen naar info@euro-stars.nl. Wij zullen dan zo snel mogelijk contact met je opnemen.

X