Historie

Je weet pas waar je naartoe gaat, als je weet waar je vandaan komt.

R.F.C.

Een aantal voetballers van R.F.C. (Rotterdamsche Football Club) besloten in 1947 een honkbal afdeling te starten.

43617

Euro Stars

In 1966 braken de voetbal en honkbal afdeling met elkaar. De honkbal afdeling werd een eigen vereniging genaamd Euro Stars.

R.F.C.
Het waren enkele voetballers van R.F.C. ( Rotterdamsche Football Club ) die in 1946 een honkbalwedstrijd zagen en besloten dat dit een geweldige sport was voor hen. Bij diverse voetbalclubs in het land waren er in die tijd al honkbalafdelingen opgericht om de voetballers ook in de zomer te kunnen laten sporten, t.w. Sparta en Neptunus in Rotterdam en Laakkwartier en Celeritas in Den Haag.

De heer Dirk van Berkel nam het initiatief om ook bij R.F.C. honkbal te gaan spelen.
Hij was hier de aangewezen persoon voor, hij was bestuurslid van R.F.C. en mede omdat zijn schoonzoon John Heijt coach was bij Sparta.
John Heijt was stuurman op de grote vaart en kwam zodoende veel in het buitenland. Hierdoor zag hij verschillende teams honkbal spelen en deed daarmede veel kennis op van deze sport.
De nieuwelingen bij R.F.C. heeft hij de grondbeginselen van honkbal op een goede manier bijgebracht.

De Start
De heer Dirk van Berkel kreeg een stel enthousiaste jongens bij elkaar die het allereerste team van de honkbalafdeling van R.F.C. in april 1947 zouden vormen. In dit team speelden de volgende jongens : Jan Sinjorgo, Ab Kentie, Floor Bouwer, Hennie Nossent, Piet van der Hammen,
Henk Ras, Mart van Berkel ( zoon van .. ) en Rinus van der Ham.
Van de Bond kreeg de ploeg een plunjezak met materiaal zoals knuppels en attributen voor de achtervanger alsmede een paar ballen.

De 1e Honkbalwedstrijd
De eerste honkbalwedstrijd zou worden gespeeld tegen H.D.M. een hockeyclub uit Den Haag met de ambitie om ook een honkbalafdeling op te starten. Helaas voor die liefhebbers, het bleef bij een geplande wedstrijd, want de hockeyploeg voelde er toch niets voor om met een knuppel te slaan en hief de nieuwe afdeling weer meteen op.
De eerste officiële wedstrijd werd dientengevolge tegen de Sparta reserves gespeeld. Het meest opvallende was niet de grote nederlaag welke geleden werd, doch meer de hilarische taferelen als lopen naar het derde i.p.v. naar het eerste honk als de bal het veld werd ingeslagen en meer van zulke toestanden.

Kleding
De honkballers speelden drie seizoenen lang in voetbal-broekje en –shirt en met één groene en één witte kous om de clubkleuren te accentueren.
In 1948 werd een actie op touw gezet om textielpunten te verzamelen. Vanwege de 2e Wereldoorlog was alle textiel nog zeer beperkt te verkrijgen en kreeg iedere inwoner van regeringszijde een aantal punten om textiel, zoals onder- of bovengoed, te bemachtigen. De honkballers zijn toen bij de leden van R.F.C. langs gegaan om te vragen of zij nog één of meer textielpunten over hadden.
Nadat er genoeg textielpunten verzameld waren, kon er, met groot geluk, een rol stof gekocht worden in een klein winkeltje op de West Kruiskade in Rotterdam.
De eerste honkbalpakken konden gemaakt worden en op 9 september 1949 speelde het team in de originele kleding een vriendschappelijke thuiswedstrijd tegen het Belgische Borgerhout.

Veel moest er door die paar honkballers zelf gedaan worden. De trainingen en wedstrijden werden, bij gebrek aan voetbalvelden ( jaarlijks onderhoud gebeurde in de zomermaanden ) gehouden op een braak liggend stuk grasland achter de fabriek van van Nelle, waarbij de buitenvelders hun plek vonden op de straat waar op de normale werktijden de (vracht)auto’s af en aan reden.
Het wedstrijdsecretariaat werd verzorgd door Jan Sinjorgo die, net als bijna iedereen op dat moment, niet over een telefoonaansluiting beschikte, maar alles per brief deed en deze rondbracht op een gammele fiets. Deze Jan Sinjorgo zou later uitgroeien tot één van de meest besproken mensen van de honkballers vanwege zijn enorme inspanning voor de vereniging.

Scheiding
Al enige tijd ging de samenwerking tussen de voet- en honkballers van R.F.C. niet geheel soepel. Er was onenigheid over het delen van velden tijdens trainingen en volgens de honkballers besteedde het Bestuur niet genoeg aandacht aan de afdeling. De uiteindelijke breuk kwam in 1966 toen er een wedstrijd moest worden gespeeld in Nijmegen. Hoe het vervoer moest worden geregeld, werd aan het Bestuur voorgelegd. Deze kaatste de bal echter hard terug door de spelers op te dragen hier zelf voor te zorgen. Dit was de bekende druppel en door de honkballers werd besloten de voetbalvereniging te gaan verlaten en op eigen benen te gaan staan. Het Bestuur van R.F.C. gaf hiervoor met genoegen haar toestemming met de enkele conditie dat de naam R.F.C. dan niet meer gevoerd mocht worden.

In de eerstvolgende bijeenkomst van de honkballers werd, op voorstel van Jan Bos als naam Euro Stars gekozen.

Euro Stars
In het eerste bestuur van Euro Stars namen zeven mensen zitting t.w.
B.Klaasse (voorzitter), P.Langerak (penningmeester), W.M.Tilmans Sr. ( secretaris ), alsmede
J.Sinjorgo, R.v.Brouwershaven, A.J.de Ridder en R.v.d.Ham.
Er moest gezocht worden naar een onderkomen voor besprekingen resp. vergaderingen.
In eerste instantie kon de vereniging terecht in de zaal van de dansschool van Piet de Groot. Daarna kwam de woning achter de kapperszaak in de v.Cittersstraat vrij.
Totdat Mart van Berkel in 1970 hoorde dat de padvinders die een clubhuis hadden op de Schuttevaerweg deze van de hand wilden doen. Met duizend gulden werd Euro Stars de eigenaar van deze keet met een lapje grond erbij.
Zodra in ons bezit werd de brand erin gestoken, zodat er een kale ruimte ontstond waar een nieuw
onderkomen op kon worden gebouwd. Jaap Hogerwerf, Henk Kouwenberg en Rinus van der Ham togen naar Brabant en kochten daar een houten gebouw. Met de verkoper werd overeengekomen, dat hij e.e.a. naar Rotterdam zou brengen en zou opzetten. En zo gebeurde het dat er al snel een nieuw clubhuis op de Schuttevaerweg stond met alles d’rop en d’ran, zoals kleedruimte, toiletten,
ontspanningsruimte, bestuurskamer en buiten op het veldje een slagtunnel.

De Jaren ’70

In de jaren tussen ’66 en ’86 ging het goed met de vereniging. Er werd softbal opgericht en tevens legde de club naast de goede prestaties ook de focus op het populair maken van de sport honkbal. Er werd afgereisd naar de zogenaamde “ witte plekken “ , dit waren plaatsen waar honkbal nog vrij onbekend was. Er werden speciale demonstratie wedstrijden georganiseerd, wat er toe leidde dat de honkbalsport meer bekend werd. Niet alleen in Limburg, Zeeland en andere provincies werd dit gedaan, maar ook in Belgie , Duitsland en zelfs Frankrijk. Euro Stars was hard aan de weg aan het timmeren en deed haar best om het honkbal groot te maken.

1986 een belangrijk jaar
In 1986 ontving Rinus van der Ham , inmiddels voorzitter, een brief van de Gemeente Capelle aan den IJssel, waarin hij werd uitgenodigd voor een gesprek met de Wethouder Sport, mevr. D.Kroos. Zij vertelde hem, dat er op Sportpark Schenkel plek zou vrijkomen voor honkbal en dat zij die plek aan Euro Stars wilde toe bedelen.
Dit aangehoord hebbende, legde de voorzitter dit voorstel meteen voor aan het Bestuur en de leden en kreeg blanco kaart om verder te onderhandelen.
In 1987 verhuisde Euro Stars in zijn geheel naar Capelle a.d. IJssel Het onderkomen aan de Schuttevaerweg in Rotterdam werd meteen met de grond gelijkgemaakt, dit op aandringen van de Gemeente Rotterdam. Het 40-jarig bestaan van de vereniging ( 5 april 1987 ) werd uitbundig gevierd met gelijktijdige opening van het honkbalveld en het bijbehorende clubhuis met de aanwezigheid van de burgemeester en zijn vrouw, alle wethouders en vertegenwoordigers van alle politieke partijen. Twee jaar later kwam de Gemeente een gemaakte afspraak na en werd er een softbalveld aangelegd
op een stuk grasland achter de korfbalvelden.

Verhuizing
Door de expansie bij de voetbalvereniging en de korfbalclub, moesten er nieuwe velden bij komen op Sportpark Schenkel. Met passen en meten vond de Gemeente de oplossing. De voetbalclub kreeg er een veld bij naast haar complex en de korfbalclub ging naar de ruimte naast de sporthal en kreeg daar een geheel nieuw onderkomen. Euro Stars kreeg zijn accommodatie op de vroegere plek waar de korfbalclub resideerde en op het oude honkbalveld van Euro Stars kwamen tennisvelden.
Deze verhuizing nam in de jaren 2008 een aanvang en in 2011 nam Euro Stars de nieuwe accommodatie, drie velden waarvan twee met lichtinstallatie, in gebruik.

En zo heeft Euro Stars verschillende periodes in haar bestaan gehad, zowel goede als moeilijke tijden. Altijd hebben de vrijwilligers bij de vereniging er voor gezorgd dat de club er beter uitkwam dan voorheen. In de huidige, individuele maatschappij is het voor een vereniging moeilijk om te blijven bestaan, voorbeelden hiervan zijn er in Rotterdam en omstreken voldoende.
Toch zal Euro Stars nog vele jaren blijven meedraaien in de honk- en softbalwereld.
Dit komt door de uitspraak die in 1966 al door de leden van toen werd gedaan :
“” het blijft toch je cluppie, hé …….

Met dank aan Rinus van der Ham

X