Aanmeldingsformulier Euro Stars leden
Ja, ik wil graag lid worden van de honk- en softbalvereniging Euro Stars. Met het insturen van het aanmeldingsformulier geef ik tevens aan akkoord te gaan met het Huishoudelijk Reglement en Statuten van Euro Stars. Voor Euro Stars is het van belang dat de instroom zo goed mogelijk begeleid kan worden, daarom wordt gevraagd ALLE velden in te vullen. De gegevens uit dit formulier zullen gebruikt worden door de ledenadministratie ter aanmelding als lid van de KNBSB (Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball bond) en worden gedeeld met de penningmeester van Euro Stars voor de financiƫle administratie. Er zal vertrouwelijk om worden gegaan met alle gegevens en dus niet gedeeld worden buiten de vereniging en de KNBSB.
Bij een aanmelding van een speler(s) controleren wij op dubbele inschrijvingen en eventueel openstaande posten van de huidige of voorgaande vereniging.
X